enfrdeitpt

Història de Prades

Informació

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

850è aniversari de la Carta de Població de Prades

 

cartapoblacio0004Enguany Prades celebra el 850è aniversari de l’atorgació de la “Carta de Població”.
Dissabte 29 d'agost es va cel·lebrar una conferència audiovisual a càrrec d'Eduard Juncosa on ens va explicar en què constava, tota la història referent al tema i altres conceptes que ens van ajudar a entendre millor què és i perque es va fer. Els assistents a l'acte van poder-ne comprar un exemplar i van gaudir d'una xerrada d'allò més interessant.cartapoblacio0010Eduard Juncosa, historiador i professor del Departament d’Història Medieval de la Universitat Complutense de Madrid, ens va oferir una conferència audiovisual sobre la carta de Població de la Vila de Prades en motiu del seu 850è aniversari el dia 29 d’agost a la Sala d’Actes de l’Ajuntament. cartapoblacio0017En motiu del 850 aniversari de la Carta de Població, l’Ajuntament de la Vila ha editat una reproducció d’aquesta en la qual es pot veure una imatge de la còpia de la original, la seva traducció i altres apunts relacionats amb el tema. Aquesta carta es va posar a la venda durant la xerrada.

 També s’ha fet una reproducció tamany pòster del document que es va mostrar durant la conferència.


Què és una carta de població?

Una Carta de població és un document cabdal per la vida de qualssevol poble. Com s’estructura la vida d’una vila a partir d’un document.
 Document que està destinat a promoure la vida bàsica d’una comunitat veïnal, és a dir, un cop s’ha adquirit un territori, aquelles terres es cedien a algú perque hi fes una repoblació, perque en el cas d’un posterior atac, aquesta es pugués defensar. Però també per motius econòmics, s’han de cultivar les terres ja que tot això beneficia al senyor que l'atorga.Qui concedeix la Carta a Prades?
Les terres de Prades formaven part del Comtat de Barcelona, i el titular d’aquestes és el Comte rei de Barcelona tot i que l’administrador d’aquestes terres era un batlle.
Mitjançant la carta el comte-rei s'assegura el domini jurisdiccional sobre la vila de Prades, un territori que pertany al reialenc ja que forma part de l'expansió cap al sud del comtat de Barcelona, ho fa per ell i per als seus successors els quals seran els encarregats de cedir nous privilegis. La Carta atorgà el dret de fer mercat, conrear, fer la fira, edificar...

La Carta de Població de Prades
La Carta de Població de la Vila de Prades és una carta tipus. Aquesta no és la carta original sinó que es tracta d’una còpia trobada a l’abadia del poble. Actualment aquesta còpia de la Carta de Població es troba a l’arxiu de Reus, arxivada com a document nº1, ja que es tracta del document més antic que es troba en aquest arxiu. Qui va copiar la carta va escriure 1059 en un cantó del full, això però és un error de transcripció ja que el copista es va saltar el centésimo, per la qual cosa data del 1159. Aquest fet ens explica perque està catalogada com el primer document existent. Aquesta còpia de la carta original de població de Prades, pot ser consultada per tothom que vagi a l’arxiu de Reus.
Les cartes de població delimitaven l'espai que es convertia en el terme de la universitat o municipi i d'on es podien extreure els productes i recursos naturals.
També sabem que aquesta carta no és un document que tal com surt s’ha de complir, es diu que aquests documents estan tenyits de certa provisionalitat. Per a fer venir a la gent cap a un territori  se li havien d’oferir una sèrie d’avantatges per abandonar el seu territori i formar part d’un altre, molt comú era el dret d’asil, és a dir, que si algú era perseguit per la justícia, si venia cap aquí no el perseguirien.  Això comportava que a les noves poblacions s’hi agrupéssin un cert nombre de malfactors i al cap d’uns anys s’havia de redactar una nova carta en la qual s’explicava que fins ara això no s’havia perseguit però que ara sí que ho farien. Per aquest motiu es parla de provisionalitat en les cartes de població.
La carta donava drets sobre les pastures, els rius, les pedres però el senyor es reservava els molins i els forns. Això marcava les relacions del senyor amb la comunitat.

 La finalitat de la Carta de població és determinar la presència d’un nucli de població, fer que la gent es quedi a viure en un lloc en el qual el senyor els hi dona unes garanties.
També estableix una relació entre senyor i vassal “jo us donc a canvi que vosaltres em doneu”.

Apunts sobre la Carta de Població de Prades
Com ja hem explicat més amunt la Carta que conservem de Prades no és un document original, sinó  que és una còpia de segle XVII, cosa que ens diu el propi document.
 La Carta no comença dient :”Jo Ramon Berenguer us concedeixo...” sinó que comença així: “Això és estricte i fidelment copiat de certa donacó i fundació de la Vila de Prades", d’uns documents custodiats a l’Església en una arca, la qual s’ha perdut. L’únic que es manté, és aquesta còpia que en va fer l’Onofre Pons,  rector i notari de la Vila.  Al final de la carta ens diu que l’ha escrit ell mateix, de la seva pròpia mà i copiat paraula per paraula. Cosa en la qual estava equivocat ja que hi posa que es va fer el 18 de març de l’any de la Nativitat del Senyor de 1624.
 Aquí s’ha explicat l’inici i el final de la carta, ara parlarem del que diu al mig.
 La relació feudo-vassallàtica s’estableix d’aquesta manera; “Sigui a tothom manifest de quina forma jo, Ramon, Compte de Barcelona i Príncep d’Aragó us dono i concedeixo a tots vosaltres, pobladors que sou i que sereu a Prades, el lloc on fareu la població per plantar, millorar i edificar i construir bé...." La Carta continua atrorgant diversos drets i deures entre senyor, vassalls i territori.

Aquesta informació ha estat extreta de la conferència a càrrec d'Eduard Juncosa.

A tot això, l’Eduard Juncosa ens va explicar tot el context de la història per a entendre millor el document i la seva relació amb la vida de la població i la importància d’aquest i del seu 850è aniversari.

 

Transcripció de la Carta de Població atorgada per Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona i príncep d’Aragó, als habitants de Prades: (fragment)

"A tots els homes sia manifestat de quina forma jo, Ramon, comte de Barcelona i príncep d’Aragó, dono i concedeixo a tots vosaltres que pobleu i poblareu Prades, el lloc on poblareu per plantar, millorar, edificar i construir bé. (Affrontat… Pobleto. Aquí la carta assenyala els límits). Limitat d’aquesta manera així us el dono i concedeixo a vosaltres i a les vostres generacions posteriors, amb les pedres, aigües, pastures, boscos, garrigues i caça, els penya-segats i els plans, els conreus i els erms, i tot això que serveix o ha de servir per a l’ús de l’home. I dono a més a més a vosaltres i als vostres sense que se us pugui treure, les pastures i la caça per tota la muntanya de Siurana, sense perjudici. Concedeixo que hi establiu una església i fàbrica. Totes aquestes coses avantdites, us les concedeixo i dono a vosaltres i a tots els vostres després de vosaltres, lliurament i francament, com millor pugui dir-se o anomenar, per a la vostra utilitat i la dels vostres successors. Però retinc de l’avantdita donació els delmes i les primícies i els forns i els molins per al meu profit i el de tots els meus successors. Aquesta donació us la faig a vosaltres i als vostres per a la meva fidelitat i servei i la de tots els meus successors perpètuament. Any de l’Encarnació 1059 en el mes de maig, en el Castell de Corbera".

Signe del Comte Ramon

Signe de Guillem Pere, escrivà, amb lletres sobreposades en la línea duo dècima i en la dècima sisena.

Fragment extret de "EL LLIBRE DE PRADES" editat el 1982 per l'Ajuntament de la Vila Comptal de Prades. Autors: Torrell de Reus - Ignasi Planas de Martí