enfrdeitpt
Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 
oficialsAnunci de l'Ajuntament de Prades, sobre exposició pública del compte general de 2011 (08-2012)

El compte general de l'Ajuntament de Prades corresponent a l'exercici 2011, integrat pel de la corporació, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes, s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament per un termini de quinze dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més, les persones interessades hi poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes.

Prades, 30 d'abril de 2012.
El secretari, Ramon Conillera i Marçal
Data Publicació: 08/05/2012
Data Publicació: 08/05/2012BOP T 106