enfrdeitpt

Modificación de la denominación de las vias urbanas. Aprovación inicial

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 
oficialsAnunci de l'Ajuntament de Prades, sobre aprovació inicial de la modificació del nomenclàtor de les vies urbanes (09-2012)

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 4 de maig de 2012, ha aprovat inicialment la modificació del nomenclàtor de les vies urbanes de Prades, d'acord amb el plànol que consta a l'expedient.

L'expedient es sotmet al tràmit d'informació pública per un termini de vint dies, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el BOP, durant el qual es podran presentar al·legacions. Transcorregut aquest termini sense haver-se'n presentat cap, l'acord inicial esdevindrà definitiu.

Prades, 4 de maig de 2012.
El secretari, Ramon Conillera i Marçal.
Data Publicació  12/05/2012
BOP T  110
Data Publicació 12/05/2012BOP T 110Text de la Inserció 2012-05027